Chính sách trả máy

Lưu ý: máy phải nằm trong diện còn được bảo hành.

TH1:  7 ngày đầu kể từ ngày mua máy, phí trã máy -10% giá trên hóa đơn.

TH2: Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 15 phí trã máy -20% giá trên hóa đơn.

TH3: phí thỏa thuận khi đã mua quá >15 ngày, Phí trã máy ≥ -20% giá trên hóa đơn (giá tùy thời điểm)

 

DIDONGTOT trân trọng cảm ơn, hân hạnh phục vụ quý khách!

 

 
Tư vấn ngay